е орган, чиято основна функция
е откриването на звукове.
Освен това, то играе роля
и за равновесието.
е възпаление на ухото, което
е по-често срещано при деца,
отколкото при възрастни.
Той може да бъде 3 вида.
е разтвор за уши, който
намалява възпалението и действа
до 5 минути срещу болката при отит
в средното ухо.
Човешкото ухо се разделя на три части – външно, средно и вътрешно ухо.
Външно ухо

Това е видимата част на ухото.

Състои се от:

  • ушна мида,
  • слухов канал
  • външната повърхност на тъпанчето.


Външното ухо събира и усилва звукове
посредством слуховата система и
защитава тъпанчето.
Средно ухо

Средното ухо започва зад тъпанчето и включва 3 малки кости
(чукче, наковалня, стреме) и Евстахиевата тръба.

Неговата роля е да предава звукове от външното ухо към вътрешното ухо.
Вътрешно ухо

То се намира се намира зад средното ухо
и е единствената част на ухото, която
съдържа течност.

Състои се от:

  • спираловиден охлюв
  • вестибуларна система (слухов нерв).


Вътрешното ухо променя вибрациите
на ухото в електрически сигнали, които
мозъкът възприема като звукове.
И помага при изправяне на тялото.
МагнаФарм България ЕАД, гр. София 1271, бул. Рожен 24 - тел. 02 890 3913 | Политика за поверителност | Съобщаване на нежелани лекарствени реакции